Przejdź do treści
Aktualności

Śląska akademia kompetencji ekologicznych

Śląska akademia kompetencji ekologicznych
24-10-2022

To projekt skierowany do młodzieży w wieku 14 – 17 lat, korzystającej z pomocy specjalnych ośrodków opiekuńczo – wychowawczych, domów dziecka czy świetlic środowiskowych w województwie śląskim.

Projekt angażuje 200 uczestników z 20 różnych miast województwa śląskiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji ekologicznej oraz zwiększenie aktywności ekologicznej na rzecz dobra wspólnego młodych ludzi w wieku 14 – 17 lat znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu młodzież wzięła udział w 5 nieodpłatnych warsztatach rozwijających świadomość ekologiczną oraz kompetencje i wiedzę młodzieży z zakresu ochrony środowiska, praktyczne umiejętności ekologiczne, umiejętność pracy w zespole i prowadzenia zielonego miejsca pracy oraz umiejętności projektowe.

Z pomocą trenerów i mentorów, uczestnicy projektu zrealizowali  akcję ekologiczną na rzecz społeczności lokalnej. Celem realizacji zadania jest wzrost działalności młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym na rzecz dobra wspólnego i sprawdzenie nabytych kompetencji ekologicznych w praktyce.

Istota ochrony środowiska – Poprzez udział w warsztatach uczestnicy poznali bariery utrudniające komunikację i nauczyli się je pokonywać, zdobyli  podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska i problemów z nią związanych, nauczyli się pokonywać problemy stające na ich drodze podczas realizacji akcji ekologicznych w praktyce. Zdobyli wiedzę o bioróżnorodności Śląska oraz poznali sposoby i rodzaje akcji ekologicznych.

Jak walczyć z zanieczyszczeniami – Uczestnicy zapoznali się z rodzajami zanieczyszczeń, ich wpływie na środowisko i zdrowie człowieka, dowiedzieli się jak im przeciwdziałać. Zdobyli praktyczne umiejętności pozwalające im na samodzielne określenie poziomu zanieczyszczenia w środowisku lokalnym. Młodzież zacieśniła relacje w grupie i rozbudzi w sobie chęć pomocy środowisku oraz zwiększy wrażliwość na potrzeby zwierząt i środowiska.

Zielone miejsca pracy – Młodzież poznała oraz podniosła swoje umiejętności i kompetencje pozwalające na objęcie zielonego miejsca pracy. Zostaną przybliżone kompetencje takiego pracownika oraz przygotowanie do aplikacji.

Ekowarsztaty terenowe – Podczas zajęć młodzież miała okazję porozmawiać z mieszkańcami i dowiedzieć się o problemach lokalnej społeczności na temat ochrony przyrody w mieście. Wykorzystali nabyte kompetencje ekologiczne w praktyce. W ramach projektu młodzież naszego ośrodka stworzyła swoje własne ekotorby ze starych t-shirtów oraz wykonała las/ ogród w słoiku.