Przejdź do treści
Aktualności

Zaprzysiężenie Samorządu Wychowanków.

Zaprzysiężenie Samorządu Wychowanków.
16-10-2023

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność samorządu uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole. Dyrektor szkoły musi współpracować z samorządem uczniowskim, a co za tym idzie respektować przysługujące im kompetencje, prawa i obowiązki.

W dniu dzisiejszym w obecności wszystkich wychowanków oraz grona pedagogicznego i innych pracowników placówki wychowankowie złożyli ślubowanie.