Przejdź do treści

Internat

Podzielony jest na pięć grup wychowawczych. W każdej grupie wychowawczej przebywa całodobowo do 12 wychowanków. Każda grupa posiada swoje pomieszczenia zgodne z aktualnymi standardami.

Pracę opiekuńczo-wychowawczą typu resocjalizacyjnego prowadzi po trzech wychowawców w danej grupie – zgodnie z ideą Adama Szecówki tj. dwóch mężczyzn i jedna kobieta i realizowanym rocznym planem pracy wychowawczej poszczególnych grup podzielonym na założenia tygodniowe zgodne z rozkładem dnia w internacie.

Praktyka wychowawcza, gdzie integralnym kierunkiem oddziaływań jest przestrzeganie przez naszych wychowanków tzw. Naszych Pięciu Zasad (UCZCIWOŚCI, PRACY, ABSTYNENCJI, NIEAGRESJI SŁOWNEJ I FIZYCZNEJ, UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI I GRUPY) określona została przez wieloletnie tradycje w pracy resocjalizacyjnej.