Przejdź do treści

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

W skład zespołu psychologiczno – pedagogicznego wchodzą:

 • Mgr Hanna Biczysko – pedagog
 • Mgr Wioletta Toczek – pedagog
 • Mgr Anna Zuń – psycholog
 • Mgr Jan Skawiańczyk – psycholog

Pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęci są wszyscy wychowankowie naszej placówki. W momencie przyjęcia wychowanka do placówki lub w ciągu najbliższych dni przeprowadzamy wstępną diagnozę, rozmawiamy z nowym wychowankiem na temat aktualnej sytuacji wychowanka, motywacji do pobytu w placówce, gotowości do zmiany postawy i pracy nad sobą i wspieramy go w procesie adaptacji do warunków MOW.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w MOW w formie:

 • Terapia pedagogiczna,
 • Terapia psychologiczna,
 • Małe Grupki Terapeutyczne,
 • Biblioterapia,
 • Trening EEG -Biofeedback,
 • Logopedia,
 • Socjoterapia,
 • Trening Zastępowania Agresji ART,
 • Arteterpia
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
 • Konsultacje i porady dla Rodziców i Prawnych Opiekunów.

Do zadań psychologa i pedagoga należy:

 • Diagnozowanie i opiniowanie psychologiczne, konsultacje psychologiczne. Pomoc-psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna, edukacja emocjonalna.
 • Profilaktyka uzależnień indywidualna lub grupowa.
 • Diagnozowanie i opiniowanie pedagogiczne.
 • Gromadzenie informacji na temat środowiska wychowanków, poznanie historii ich życia, kontaktów rówieśniczych, sytuacji rodzinnej i zdrowotnej, warunków życia.
 • Pedagogizacja rodziców, ustalanie problemów wychowawczych i przyczyn demoralizacji.
 • Diagnozowanie i modelowanie wychowanków przejawiających zachowania agresywne oraz problemy w zakresie stosowania środków psychoaktywnych.
 • Pomoc w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Pomoc w nauce, nadrabianie zaległości programowych.
 • Eliminowanie przemocy – trening kontroli złości.
 • Odnawianie zerwanych kontaktów z rodzinami.
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w grupie – spotkania interwencyjne.
 • Dbanie o zaspokojenie potrzeb wychowanków oraz identyfikację z grupą.

Organizujemy pomoc psychiatryczną dla wychowanków przejawiających zaburzenia zachowania i emocji oraz inne zaburzenia psychiczne wymagające farmakoterapii.