Przejdź do treści

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 w Krupskim Młynie są integralną częścią Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie.

Szkoła Podstawowa składa się z dwóch oddziałów : VII i VIII klasy.

Największym problemem uczniów szkoły podstawowej jest drugoroczność oraz zaległości edukacyjne sięgające do wczesnych lat szkolnych, szczątkowa i nieusystematyzowana wiedza, negatywizm szkolny, problemy natury wychowawczej. W pracy dydaktycznej nauczyciele kładą przede wszystkim nacisk na indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia. Wykorzystują metody pracy motywujące uczniów nawet do najmniejszego wysiłku i pracy w celu nadrobienia zaległości szkolnych, tym samym uzyskaniu sukcesu dydaktycznego. Uczniowie biorą także udział w zajęciach socjoterapii oraz w zajęciach terapii pedagogicznej. Uczniowie realizują podstawę programową szkoły podstawowej przysposabiającej do zawodu ślusarza.

W pracy wychowawczej niweluje się wszelkie trudności natury wychowawczej poprzez ukazanie wartości nadających sens ludzkiemu życiu, możliwość uczestniczenia w zorganizowanych imprezach, wycieczkach, konkursach.

W szkole podstawowej uczniowie nabywają umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia a w przyszłości na rynku pracy. Zwraca się uwagę na mobilność zawodową – przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej.

Branżowa Szkoła I stopnia składa się z dwóch oddziałów : I i II klasy

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia kształcą się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905, oznaczenie kwalifikacji : BUD.11. wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Stąd też nasi uczniowie korzystają ze skróconego cyklu kształcenia do dwóch lat.

Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe.
W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: montażem suchej zabudowy, wykonywaniem okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami i konserwacją pomieszczeń.

W szkołach prężnie działa samorząd. Członkami samorządu zostali uczniowie, którzy w ramach kampanii przedstawili swoje programy wyborcze. Poprzez działalność samorządu, uczniowie nabywają umiejętności zasad demokratycznego zachowania. Biorą udział w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z sytuacjami wychowawczymi i organizacyjnymi życia placówki
i szkoły.