Przejdź do treści
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów - kursy. Zadanie 2

  Od 30 kwietnia do 01 czerwca 2022 r. uczniowie brali udział w kursie stolarza, który trwał 120 godzin obejmujących teorię i praktykę. W kursie wzięło udział i ukończyło 7 uczestników. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie kompetencji. Podczas kursu korzystali z zakupionych posiłków.

  Do najbardziej znanych prac stolarza należy robienie drewnianych elementów i konstrukcji wykorzystywanych w budownictwie takich jak np. drewniane schody, drzwi, czy okna. Dobry fachowiec powinien umieć perfekcyjnie szlifować, frezować, heblować i lakierować a dodatkowo posiadać zmysł estetyczny odpowiedzialny za dopasowywanie elementów i łączenie ich w jedną całość. Podczas kursu uczniowie wykonali ruchome kompostowniki, które będą wykorzystywane podczas prac ogrodniczych w placówce.

 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

  W dniu 10.06.2022 uczestnicy projektu wzięli udział w lekcji organizowanej przez Centrum Nowych Technologii Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. Były to zajęcia z obszaru fizyki, pt. „Magia kolorów”.

 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

  8 czerwca 2022

  W ramach zadania 4 uczniowie brali udział w warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe.

  W dniu dzisiejszym odbyły się  zajęcia w ramach projektu unijnego „Lepszy start”. Dwa warsztaty poprowadzone przez przedstawicielkę Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach dotyczyły tematyki:

  •  Zwinność, elastyczność, kreatywność. Witamy na rynku pracy przyszłości
  • Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej.

  Jest to niejako podsumowanie dwuletniego udziału w projekcie,  który miał na celu wyposażyć młodego człowieka w umiejętności i kompetencje potrzebne na rynku pracy.

 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

  5 czerwca 2022 r.

  W ostatnią niedzielę odbyła się kolejna wycieczka w ramach projektu finansowanego ze środków UE „Lepszy start”. Tym razem mieliśmy okazję poeksperymentować z nauką w Experymentarium w Łodzi oraz przekonać się, jak wielkie znaczenie ma woda dla ludzkości w Hydropolis we Wrocławiu.

 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

  29 maja 2022

  Za nami kolejna wycieczka dla uczestników projektu „Lepszy Start”, finansowanego ze środków unijnych. Tym razem odwiedziliśmy Warszawę i Centrum Nauki Kopernik Oprócz tego udało nam się również zobaczyć kilka innych miejsc w stolicy.

 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

  W ramach zadania 4 uczniowie  mieli okazję po raz pierwszy uczestniczyć w  wycieczkach do najbardziej atrakcyjnych w Polsce centrów nauki. W ramach zadania są organizowane zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe tj. matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, innowacyjność, umiejętność uczenia się oraz rozwiązywania problemów.

  20 maja 2022 r.grupa uczniów biorących udział w projekcie unijnym „Lepszy start” wzięła udział w wycieczce do Chęcin. Centrum Leonarda Da Vinci to niezwykłe muzeum naukowo technologiczne. Zwiedzając centrum chłopcy mieli okazję doświadczyć jaką maszyną jest ciało ludzkie, a jednocześnie maleńkim trybikiem w machinie przyrody. Super przeżycie, a przede wszystkim duża dawka wiedzy.

 • Zajęcia pozaszkolne

  12.11.2021 r.

  W ramach zadania są organizowane zajęcia w różnych centrach nauki  kształtujące kompetencje kluczowe tj. matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, innowacyjność, umiejętność uczenia się oraz rozwiązywania problemów.

  W  dniu dzisiejszym uczestnicy projektu brali udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Chęcinach. Mieli możliwość zwiedzenia dwóch wystaw o charakterze multimedialno – mechatronicznym:– „Człowiek – niezwykła maszyna”, podejmująca zagadnienia związane z budową i funkcjami życiowymi człowieka.
  – „Człowiek – trybik w machinie przyrody”, dotycząca zagadnień ekologiczno – przyrodniczych.

 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

  27 maja 2021 r. uczestnicy projektu”Lepszy start” wzięli udział w zajęciach pozaszkolnych w ramach zadania „zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”, głównie matematyczno-przyrodnicze.Zadanie było realizowane w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu.Hydropolis to unikatowe centrum wiedzy, które łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Odkrywa procesy, w których bierze udział woda – od funkcji pełnionych w ciele człowieka, po prądy oceaniczne, które kształtują klimat na Ziemi.

 • Warsztaty skutecznego uczenia się

  Nauka, obok zabawy i pracy jest jedną z podstawowych aktywności człowieka. Uczymy się przez całe życie – w szkole, na studiach, w pracy, w codziennych sytuacjach. Nauka rozumiana typowo „szkolnie” wielu z nas kojarzy się z nudą, wysiłkiem, stresem i koniecznością. Trening skutecznego uczenia się pokazuje, że proces uczenia się może być nie tylko znacznie bardziej efektywny, ale także przyjemniejszy! W czasie zajęć uczniowie  mieli okazję poznać i od razu przećwiczyć skuteczne i łatwe do wdrożenia w życie techniki ułatwiające uczenie się.

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów - kursy. Zadanie 2

  Od 26 października 2021 r. do 13 grudnia 2021 r. uczniowie brali udział w kursie „Monter stolarki okiennej i drzwiowej”. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej to specjalizacja poszukiwana wśród pracowników usług budowlanych. W kursie wzięło udział i ukończyło 7 uczestników projektu. Kurs obejmował 120 godzin teorii i praktyki. Zajęcia odbywały się wg zatwierdzonego harmonogramu i programu. Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia. Podczas kursu otrzymywali posiłki regeneracyjne.

 • Kurs "Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej"

  Podczas prac remontowych zwykle wynika potrzeba wykonania dodatkowych prac związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną.Po zakończeniu kursu uczeń powinien m.in. umieć czytać dokumentację techniczną w danym zakresie. Powinien właściwie dobierać metody wykonywania instalacji wod-kan, czy rozpoznawać materiaały stosowane do instalacji.Kurs realizowany jest w wymiarze 120 godzin.

 • Kółko majsterkowicza

  W ramach projektu odbywają się zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Uczestnicy kształtuja kreatywność poprzez zajęcia w kółku majsterkowicza. Nowe umiejętności wykorzystają w życiu codziennym oraz przyszłej pracy zawodowej.

 • Kurs języka angielskiego

  W ramach projektu uczniowie uczestniczą w kursie języka angielskiego, na którym szlifują swoje umiejętności.  Tematyka zajęć obejmuje ćwiczenie umiejętności komunikacji w sytuacjach życia codziennego, jakie uczestnicy kursu napotkają podczas różnych sytuacji życiowych, ale równiez w pracy zawodowej.
 • Staże uczniowskie

  Zadanie jest realizowane w ramach 1 typu projektu tj. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. Celem organizacji staży jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki stażom uczniowie będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu całego zawodu. Monter zabudowy świadczy usługi budowlane w zakresie montażu systemów suchej zabudowy wnętrz w różnych pod względem kubatury obiektach budowlanych. Dzięki zajęciom praktycznym będą mogli sprawdzić umiejętności w montażu lekkich konstrukcji budowlanych z zastosowaniem płyt: gipsowowłóknowych, gipsowych, cementowych na rusztach z profili stalowych lub drewnianych. Zajęcia praktyczne pozwolą im na możliwość zdobycia wiedzy w ramach odczytywania projektu zabudowy i rysunku technicznego, obliczania zapotrzebowania na materiały, wykonywania ścian działowych, sufitów podwieszanych, suchych podłóg, zabudowy poddaszy, obudowy pionów instalacyjnych i kanałów kablowych, jak również robót posadzkarskich, okładzinowych, malarskich i tapeciarskich. W ramach zadania uczniowie będą wykonywać, zgodnie z projektem, aranżację wnętrz, montaż, remont, konserwację i naprawy elementów zabudowy. Ponadto jako stażyści zdobędą umiejętności w zakresie zabezpieczania na placu budowy materiałów przeznaczonych do montażu, współdziałania z wykonawcami robót towarzyszących oraz współpracy z kierownictwem i nadzorem budowy.
  Okres realizacji stażu uczniowskiego wynosi 150 godzin przypadających na jednego ucznia.
 • Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

  Dla każdego uczestnika projektu przewidziane są 4 godziny zegarowe indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, w czasie których uczeń poznaje swoje predyspozycje i preferencje zawodowe. Podczas zajec zostaną również zdiagnozowane możliwości i ograniczenia uczestników celem optymalnego doboru kursów i szkoleń lub/i uczestnictwa w stażu.