Przejdź do treści
 • Doradztwo zawodowe, część dalsza

  21 czerwca 2021 r. w ramach realizacji projektu unijnego ” Z głową w przyszłość” nasi wychowankowie odbyli wycieczkę zawodowo znawczą do zakładu Usługi Stolarskie Jerzy Słota.

  Podczas zwiedzania zakładu mogliśmy poznać drogę drewna od tarcicy po gotowy produkt. Dowiedzieliśmy w jaki sposób wykonuje się projekty, poznaliśmy nowoczesną maszynę drukującą poszczególne elementy w skali 1:1.

  Właściciele zakładu Pan Jerzy i Jego Żona powiedzieli nam, że praca stolarza w dużym stopniu opiera się na znajomości matematyki, a zwłaszcza Twierdzenia Pitagorasa. Mamy nadzieję, że kolejne roczniki wychowanków MOW będą mogły skorzystać z wiedzy i doświadczenia Pana Jerzego i Jego współpracowników.

  Dziękujemy za poświęcony nam czas, zwłaszcza, że spotkanie przebiegało w ekstremalnych warunkach 36,6 stopni Celsjusza.

 • Wsparcie zawodowe nauczycieli

  9 czerwca 2021 r. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z Bielska-Białej przeprowadziło dla Rady Pedagogicznej placówki szkolenie z zakresu prowadzenia procesu nauczania – metodą eksperymentu.

  Panie Cecylia i Barbara sprawiły, że nauczyciele z chęcią i dużym zaangażowaniem przystąpili do nauki. Na pewno zaowocuje to nowymi pomysłami w kształceniu młodego pokolenia.

 • Zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów

  W nowo powstałej pracowni matematyczno-przyrodniczej odbywają się zajęcia eksperymentalno- laboratoryjne.

  Do dyspozycji uczniów są m.in mikroskopy, lupy, lunety, preparaty przyrodnicze, biologiczne i inne, deszczomierze, wiatromierze, barometry, higrometry, mierniki, elektroskopy i wiele, wiele innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

  A wszystko to zakupione w ramach projektu.

  Dzięki temu nauka staje się przyjemna , a co za tym idzie łatwa w przyswajaniu.

 • Kurs EEG -Biofeedback I stopnia

  Dwóch pracowników placówki w dniach od 25-28.05.2021 r. brało udział w kursie EEG -Biofeedback I stopnia.

 • Zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego

  W dniu dzisiejszym w ramach projektu unijnego „Z głową w przyszłość” dzięki uprzejmości właścicieli Piekarnia Ciastkarnia Łubowski, Państwa Magdaleny i Janusza Chyrów mogliśmy zrealizować zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego w prawdziwej piekarni.

  Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia w tematykę piekarnictwa przez Pana Janusza, po czym zostaliśmy oprowadzeni po wszystkich działach. Zademonstrowano nam pracę wielu nowoczesnych urządzeń, poznaliśmy ofertę piekarni-cukierni.

  Mogliśmy poprzyglądać się ” od kuchni” jak się piecze chleby, bułki, dekoruje ciasta, piecze oraz przechowuje różne gatunki pieczywa i słodkich wyrobów. Zobaczyliśmy nowoczesny piec, taśmy do umieszczania pieczywa w piecu, urządzenie do formowania bułek, komorę w której następuje pierwsza faza wyrastania pieczywa, nowoczesne dzieże do rozczyniania ciasta i wiele innych.

  Mieliśmy możliwość spróbowania prawdziwych sucharków, a na koniec zaś zostaliśmy poczęstowani pysznymi pączkami i wyśmienitym napojem.

  Serdecznie dziękujemy!!!

 • Biblioterapia

  Baśnie są bardziej prawdziwe nie dlatego, iż mówią nam, że istnieją smoki, ale dlatego, że uświadamiają, że smoki można pokonać.

  Gilbert Keit Chesterton

  Baśnie spełniają rolę psychoedukacyjną. Słuchając baśni, mózg łączy wyobraźnię i logiczne myślenie. Baśń pobudza motywację, nadzieję i wiarę w szczęśliwe zakończenie.

 • Indywidualne zajęcia terapeutyczne

  W ramach projektu „Z głową w przyszłość” realizowane jest zadanie pn. INDYWIDUALNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE.

  W ramach 3 typu projektu: tj. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczestnicy biorą udział w:

  • terapii pedagogicznej
  • terapii psychologicznej

  Terapia pedagogiczna jest prowadzona w wymiarze 6 godzin dla każdego ucznia. Celem zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości, wspomagania efektywności uczenia się, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania.

  Terapia psychologiczna jest prowadzona w wymiarze 6 godzin dla każdego ucznia. Celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań ucznia, kształtowanie umiejętności poznawania przez ucznia własnej osoby, świata zewnętrznego, zasad postępowania, rozumowania i działania, doskonalenie mechanizmu podejmowania decyzji przez ucznia na temat wyboru wartościowych cech osobistych, istotnych elementów świata zewnętrznego, własnego systemu wartości.

  Program spotkań indywidualnych z psychologiem jest zróżnicowany i dostosowany do potrzeb i zróżnicowanych cech osobowości poszczególnych wychowanków. Pracują oni nad poszerzaniem samoświadomości, wzmocnieniem zasobów, umiejętnością koncentracji. Podczas spotkań korzystamy z elementów arteterapii, muzykoterapii, różnych form relaksacyjnych, gier i zabaw o charakterze edukacyjnym.

  Psycholog w swojej pracy z młodym klientem stosuje techniki charakterystyczne dla terapii Gestalt.

 • Poprawa efektywności kształcenia w województwie Śląskim

  24.02.2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę zwiększającą efektywność kształcenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie.

  Celem głównym projektu „Z głową w przyszłość” jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez kompleksowe i trwałe wyposażenie 30 uczniów z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 2 Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie w umiejętności uniwersalne oraz kompetencje kluczowe, podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, edukacja włączająca oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

  Wartość projektu wynosi:

  ogółem:
  190 489,40 PLN

  w tym:
  na rok 2021 – 168 529,80 PLN,
  na rok 2022 – 21 959,60 PLN.