Przejdź do treści

Laboratoria Przyszłości – realizacja programu

Laboratoria Przyszłości – sprawozdanie

     Od września 2022r. w Szkole Podstawowej nr 2 specjalnej w Krupskim Młynie realizowany jest Program Laboratoria Przyszłości, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu placówka otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych uczniów. Realizacja programu pozwala na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczniów. We wrześniu 2022r. program realizowany był w każdym tygodniu po 3 godziny zajęć nauki (na lekcjach matematyki, historii, chemii i biologii). Podczas zajęć nauczyciele wykorzystywali dostępny sprzęt zakupiony w ramach programu tj. długopis 3D i gogle VR. Nauczycielka matematyki podczas realizacji zajęć często stykała się z trudnością opanowania przez uczniów zagadnień z geometrii przestrzennej. W trakcie rozwiązywania zadań wielu uczniów nie radziło sobie ze stworzeniem odpowiedniego rysunku. Dzięki pomocy dydaktycznej, jaką jest długopis 3D uczniowie przy wsparciu nauczyciela mogli tworzyć bryły geometryczne nie na płaszczyźnie, ale przestrzenne. Sam fakt wykonania przez chłopca bryły był początkiem jego zainteresowania tą dziedziną matematyki, gdyż podczas jej wykonywania zadawał wiele pytań stanowiących wiedzę geometryczną. Podczas zajęć z historii, chemii i biologii nauczyciele wykorzystywali na zajęciach gogle VR. Nauczyciele  wykorzystywali gogle w celu pokazania uczniom schematów i modeli związanych z tematyką zajęć, np. model cząsteczki DNA, schemat  Kwasów  beztlenowych. Gogle VR nauczyciel wykorzystał również podczas lekcji historii omawiając zagadnienia II wojny światowej. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w takiej formie zajęć,  możliwość zobaczenia tematu lekcji z innej perspektywy sprawiła im sporą przyjemność. Uczniowie są zainteresowani prowadzeniem zajęć w formie interaktywnej.