Przejdź do treści

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – realizacja projektu

W ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 priorytet 3 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 3000,00 zł. Wkład własny wynosił 750,00 zł.

Za otrzymane środki finansowe dokonaliśmy zakupu książek będących nowościami wydawniczymi. I tak biblioteka wzbogaciła się m.in. o pozycje A. Sapkowskiego, M. Mossa, S. Antonowa, P. Piotrowskiego, Sz. Twardocha, S. Kinga, N.Szagdaj, R. Riordana i wiele innych.