Przejdź do treści
Aktualności

Żyj bez używek

Żyj bez używek
13-10-2023

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest jednym ze współczesnych problemów społecznych. Alarmujące dane na temat wzrostu zażywania różnego rodzaju używek wśród młodzieży i znacznego obniżenia wieku inicjacji, poszerzenie problematyki związanej z uzależnieniami o zagadnienie przemocy w rodzinie, chorób wywoływanych środkami psychoaktywnymi, szkód powodowanych przez uzależnioną młodzież, powoduje, że coraz więcej miejsca w edukacji powinna zajmować z jednej strony profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, z drugiej zaś pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Wychodząc naprzeciw tym problemom postanowiliśmy zrealizować w naszej placówce program profilaktyczny „Żyj bez używek”. Nasz Program jest odpowiedzią na realne problemy i zagrożenia występujące w naszej placówce, ponieważ opracowany został na podstawie: – wyników obserwacji nauczycieli i wychowawców. W ramach programu odbywa się cykl spotkań z udziałem zaproszonych gości z grupy AA. Za nami pierwsze spotkanie.